Uniwersytet Jagielloński bez Granic

Portal zawierający otwarte zasoby edukacyjne (OER - open educational resources) Uniwersytetu Jagiellońskiego.