O Autorze

Prof. dr hab. Piotr Sztompka, wybitny polski socjolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk. W latach 2002-2006 pełnił prestiżową funkcję przewodniczącego Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego (http://www.isa-sociology.org/). Autor wielu prac, książek i podręczników akademickich o znaczeniu światowym. W swoich badaniach naukowych koncentruje się na zmianach społecznych i koncepcji systemu społecznego, a w ostatnim okresie także na zagadnieniach socjologii wizualnej.

Last modified: Tuesday, 15 January 2013, 1:12 PM