Barthes Roland

.

Kliknij link http://en.wikipedia.org/wiki/Roland_Barthes, aby otworzyć zasób.